Home วิชาการ ภาษาจีน คำศัพท์ภาษาจีนพื้นฐาน 600 คำ(4)
คำศัพท์ภาษาจีนพื้นฐาน 600 คำ(4) Print E-mail

301

排球

pái qiú

วอลเลย์บอล

302

网球

wǎng qiú

เทนนิส

303

奥特曼

ào tè màn

อุลตราแมน

304

超人

chāo rén

ซูเปอร์แมน

305

孩子

hái zi

เด็ก

306

军人

jūn rén

ทหาร

307

老师

lǎo shī

ครู

308

men

พวก

309

nín

ท่าน

310

nán

ผู้ชาย

311

ผู้หญิง

312

朋友

péng yǒu

เพื่อน

313

亲戚

qīn qī

ญาติ

314

rén

คน

315

忍者

rěn zhě

นินจา

316

shéi

ใคร

317

同学

tóng xué

เพื่อนนักเรียน

318

学生

xué sheng

นักเรียน

319

自己

zì jǐ

ตัวเอง

320

爸爸

bà ba

พ่อ

321

妈妈

mā ma

แม่

322

哥哥

gē ge

พี่ชาย

323

弟弟

dì di

น้องชาย

324

姐姐

jiě jie

พี่สาว

325

妹妹

mèi mei

น้องสาว

326

阿公

ā gōng

ปู่

327

奶奶

nǎi nai

ย่า

328

姥姥

lǎo lao

ยาย

329

cǎo

หญ้า

330

huā

ดอกไม้

331

ไม้

332

shù

ต้นไม้

333

běi

ทิศเหนือ

334

dōng

ตะวันออก

335

nán

ทิศใต้

336

西

ตะวันตก

337

bīng

น้ำแข็ง

338

dǎo

เกาะ

339

dòng

ถ้ำ

340

fēng

ลม

341

huǒ

ไฟ

342

江河

jiāng hé

แม่น้ำ

343

mèng

ฝัน

344

shā

ทราย

345

声音

shēng yīn

เสียง

346

太阳

tài yáng

ดวงอาทิตย์

347

xīng

ดาว

348

xuě

หิมะ

349

yān

ควัน

350

ฝน

351

月亮

yuè liang

พระจันทร์

352

yún

เมฆ

353

水果

shuǐ guǒ

ผลไม้

354

汉语

hàn yǔ

ภาษาจีน

355

bèi

หลัง

356

จมูก

357

ěr

หู

358

ท้อง

359

กระดูก

360

jiǎo

เท้า

361

kǒu

ปาก

362

liǎn

ใบหน้า

363

máo

ขน

364

miàn

ใบหน้า

365

ดวงตา

366

nǎo

สมอง

367

身体

shēn tǐ

ร่างกาย

368

shǒu

มือ

369

手指

shǒu zhǐ

นิ้วมือ

370

tóu

หัว

371

头发

tóu fa

เส้นผม

372

wěi

หาง

373

xiě

เลือด

374

xīn

ใจ

375

ฟัน

376

眼睛

yǎn jīng

ดวงตา

377

เท้า

378

ใน

379

nèi

ภายใน

380

旁边

páng biān

ด้านข้าง

381

壁虎

bì hǔ

จิ้งจก

382

蝙蝠

biān fú

ค้างคาว

383

苍蝇

cāng yíng

แมลงวัน

384

chóng

หนอน

385

刺猬

cì wèi

เม่น

386

大象

dà xiàng

ช้าง

387

袋鼠

dài shǔ

จิงโจ้

388

动物

dòng wù

สัตว์

389

鳄鱼

è yú

จระเข้

390

鸽子

gē zi

นกพิราบ

391

公鸡

gōng jī

ไก่ตัวผู้

392

gǒu

หมา

393

海豹

hǎi bào

แมวน้ำ

394

海豚

hǎi tún

ปลาโลมา

395

海星

hǎi xīng

ปลาดาว

396

河马

hé mǎ

ฮิปโปโปเตมัส

397

猴子

hóu zi

ลิง

398

蝴蝶

hú dié

ผีเสื้อ

399

ไก่

400

金鱼

jīn yú

ปลาทอง

 
Copyright © 2017 Sirivit Chinese School. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
name=