Home วิชาการ ภาษาจีน คำศัพท์ภาษาจีนพื้นฐาน 600 คำ(5)
คำศัพท์ภาษาจีนพื้นฐาน 600 คำ(5) Print E-mail

401

鲸鱼

jīng yú

ปลาวาฬ

402

恐龙

kǒng lóng

ไดโนเสาร์

403

老虎

lǎo hǔ

เสือ

404

lóng

มังกร

405

鹿

กวาง

406

ลา

407

骆驼

luò tuo

อูฐ

408

ม้า

409

麻雀

má què

นกกระจอก

410

māo

แมว

411

蜜蜂

mì fēng

ผึ้ง

412

母鸡

mǔ jī

ไก่ตัวเมีย

413

niǎo

นก

414

niú

วัว

415

螃蟹

páng xiè

ปู

416

青蛙

qīng wā

กบ

417

鲨鱼

shā yú

ปลาฉลาม

418

shé

งู

419

狮子

shī zi

สิงโต

420

水牛

shuǐ niú

ควาย

421

松鼠

sōng shǔ

กระรอก

422

兔子

tù zi

กระต่าย

423

鸵鸟

tuó niǎo

นกกระจอกเทศ

424

小鸡

xiǎo jī

ลูกไก่

425

xióng

หมี

426

熊猫

xióng māo

แพนด้า

427

驯鹿

xún lù

กวางเรนเดียร์

428

yáng

แพะ

429

鹦鹉

yīng wǔ

นกแก้ว

430

ปลา

431

蜘蛛

zhī zhū

แมงมุม

432

bǎo

ของวิเศษ

433

bāo

ถุง

434

报纸

bào zhǐ

หนังสือพิมพ์

435

ปากกา

436

biǎo

นาฬิกาข้อมือ

437

ผ้า

438

chē

รถ

439

chéng

เมือง

440

尺子

chǐ zi

ไม้บรรทัด

441

chuán

เรือ

442

chuáng

เตียง

443

窗户

chuāng hu

หน้าต่าง

444

dāo

มีด

445

灯光

dēng guāng

โคมไฟ

446

地面

dì miàn

พื้น

447

diàn

ร้าน

448

电话

diàn huà

โทรศัพท์

449

电视

diàn shì

โทรทัศน์

450

电影

diàn yǐng

หนัง

451

电梯

diàn tī

ลิฟท์

452

动物园

dòng wù yuán

สวนสัตว์

453

东西

dōng xi

สิ่งของ

454

房间

fáng jiān

ห้อง

455

飞机

fēi jī

เครื่องบิน

456

飞机场

fēi jī chǎng

สนามบิน

457

糕点

gāo diǎn

ขนม

458

เพลง

459

公司

gōng sī

บริษัท

460

光碟

guāng dié

แผ่นซีดี

461

guó

ประเทศ

462

hǎi

ทะเล

463

汉字

hàn zì

อักษรจีน

464

黑板

hēi bǎn

กระดานดำ

465

jiā

บ้าน

466

jiàn

ธนู

467

剪刀

jiǎn dāo

กรรไกร

468

jiǎng

รางวัล

469

教室

jiào shì

ห้องเรียน

470

jīn

ทอง

471

镜子

jìng zi

กระจก

472

jiǔ

เหล้า

473

บัตร

474

礼物

lǐ wù

ของขวัญ

475

lóu

ชั้น

476

ถนน

477

mén

ประตู

478

หมึก

479

pái

ป้าย

480

pán

จาน

481

piào

ตั๋ว

482

ธง

483

qián

เงิน

484

qiāng

ปืน

485

qiáo

สะพาน

486

qiú

ลูกบอล

487

ròu

เนื้อ

488

三角

sān jiǎo

สามเหลี่ยม

489

四方

sì fāng

สี่เหลี่ยม

490

shān

ภูเขา

491

商店

shāng diàn

ร้านค้า

492

shì

ธุระ

493

石头

shí tou

ก้อนหิน

494

手提

shǒu tí

มือถือ

495

shū

หนังสือ

496

shuǐ

น้ำ

497

四方

sì fāng

สี่เหลี่ยม

498

泰国

Tài guó

ประเทศไทย

499

泰语

Tài yǔ

ภาษาไทย

500

中国

Zhōng guó

ประเทศจีน

 
Copyright © 2017 Sirivit Chinese School. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
name=